Sosyal Bilgiler kategorisinde

1 cevap

0 oy
sosyal bilgiler dersinin hayatımızdaki yeri ve önemi nedir?; Sosyal Bilgiler dersinin amacı bireyleri çevreye, topluma ve insanlığa karşı sorumlu ve etkin bir vatandaş olarak yetiştirmektir. Buna göre Tarih, Coğrafya, Atatürk İnkılapları gibi konularda öğrencileri bilgilendirir.

Sosyal Bilgiler dersi ile;

1. yaşadığımız toplumun kültürel yapısı, geçmişi, coğrafi özellikleri gibi konularda bilgi sahibi olunur.

2. öğrenciler kendi haklarını, görev ve sorumluluklarını öğrenirler.

3. öğrenciler milli kimliklerini tanırlar ve diğer milletlerin ulusal kimliklerine saygı duyarlar.

4. öğrenciler toplumsal sorunlara karşı duyarlı olurlar.

5. öğrenciler doğru ve yanlışı ayırt etmeyi öğrenirler.
misafir