4 5 6 basamaklı doğal sayıların okunuşu ve yazılışı acil

Matematik kategorisinde

1 cevap

0 oy
4 5 6 basamaklı doğal sayıların okunuşu ve yazılışı;
4 basamaklı bir sayı; 3356 üç bin üç yüz elli altı
5 basamaklı bir sayı; 56895 elli altı bin sekiz yüz doksan beş
6 basamaklı bir sayı; 895623 sekiz yüz doksan beş bin altı yüz yirmi üç

İlgili sorular