Anadoluda kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu’da ne gibi sosyal ve kültürel değişiklikler meydana getirmiş olabilirler?

Tarih kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru cevap

Anadoluda kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu’da ki sosyal ve kültürel değişiklikleri;

Sosyal yapıda değişiklik oluşturmuşlardır.

Ermeniler, Rumlar gibi çeşitli toplulukların yanında artık Türkler de Anadolu'da yaşamaya başlamıştır.

Bu durumda, genelde Hristiyan olan toplum yapısında dinsel farklılıklar oluşmaya başlamıştır.

Türkler bu yüzden Müslüman kültürünü Anadolu'ya getirmişlerdir.

Bölgelerin isimleri Türkçeleştirilmiştir. Böylelikle bölgelerin Türk kültürü ile özdeşleştirilmesi kolaylaşmıştır.

Farklı bölgelerden gelen Türkleri bu bölgelere yerleştirmişlerdir.

Saraylar, kümbetler, kaleler, camiler, kervansaray, türbe, külliyeler ve diğer çeşitli kültürlerini bir sonraki nesillere de bırakabilecekleri mimari eserler bırakmışlardır.