c# Klavyeden Girilen İki Sayının Farkını Bulma

Bilgisayar kategorisinde

1 cevap

0 oy
double sayi1 = 0, sayi2 = 0;
Console.Write("Birinci sayıyı giriniz:");
sayi1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("İkinci sayıyı giriniz:");
sayi2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
if (sayi1 >= sayi2)
Console.WriteLine("FARK={0}", sayi1-sayi2);
else
Console.WriteLine("FARK={0}", sayi2 - sayi1);
Console.ReadKey();