türklerin anadolunun islamlaşmasi ve bayındır hale gelmesindeki rolleri ne olmuştur?
Tarih kategorisinde

1 cevap

0 oy

Fethedilen yerlere yerleşen Türk boyları, bu bölgelerde yaşayan Hristiyan halk ile etkileşime geçerek onların İslamı öğrenmelerine vesile olarak İslam dinini kabul etmelerini sağlamıştır. Böylece Müslümanlık yayılmış zamanla tüm Anadolu İslamlaşmıştır. Yerleşilen yerlerde Türk mimarisine uygun yollar, köprüler, binalar, hanlar, hamamlar, külliyeler, kervansaraylar, camiler yapılmıştır. Böylece bu bölgeler bayındır hale gelmiştir.