Aşagidaki maddelerin kütlelerini büyükten kücüğe doğru siralayınız . (N:14)
I. 1 tane azot molekülü
 II. 1 mol azot atomu
 III. 1 tane azot atomu
IV. 1 mol azot molekülü
Kimya kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru cevap
Atomik kütle birimine (u) göre sıralama yapabiliriz. Atomik kütle birimi, bir atomun kütle ölçüsüdür ve genellikle karbon-12 izotopunun kütle birimi olarak tanımlanır (1 u = 1.66053906660 x 10^-27 kg).

Sıralama şu şekildedir:

II. 1 mol azot atomu (Bu, 1 mol azot atomunu içerir, bu da Avogadro'nun sayısına (6.022 x 10^23) eşdeğerdir.)
IV. 1 mol azot molekülü (Bu, 1 mol azot molekülünü içerir, bu da Avogadro'nun sayısına eşdeğerdir.)
III. 1 tane azot atomu
I. 1 tane azot molekülü (Bu, tek bir azot molekülünü temsil eder.)
Sıralama, büyükten küçüğe doğru 2, 4, 3, 1 şeklindedir.