REKLAM

Sümer şehir devletlerine "site" denmekteydi. Site, rahip ve kral unvanlarının her ikisini de taşıyan kişilerce idare edilirdi. Yani bir nevi rahip kral adı ile anılmaktaydılar. Sümerler devrinde rahip krallara patesi denirdi.

Sümerler, Mezopotamya kültürünü kurmuşlar; dini merkezli yönetim biçimi ile tek kişinin yönetimde egemen olması anlayışını benimseyen şehir devletleri kurmuşlardır. Çivi yazısını bulan ilk devlet olma özelliği taşıyan Sümerler, edebiyat, mimari gibi sanatsal alanlarda kendisini göstermiş önemli bir devlettir. Ziggurat isimli piramitler, uygarlığın anlaşılmasında önemli bir rol oynar. Sümerler, Ziggurat yapılarını rasathane (deprem ölçen merkez) olarak kullanmışlardır.

Tarih kategorisinde

1 cevap

0 oy
"Site" denirdi.

İlgili sorular

1 cevap