REKLAM

1- Türklerin ana yurdu ……orta asya…….. dır. (Türkistan)
2-Türklerin aynı tarihte farklı coğrafyalarda  devletler kurmaları …………………………… bir bütün olarak incelememizi zorlaştırmaktadır. Bu nedenle……………………….bölümlere ayrılarak incelenmektedir.
3-Orta Asya nın Coğrafi Koşulları Türklerin: ………………..uğraşmalarına - ……………………………bir  yaşam benimsemelerine -  ………………………. ve savaşçı bir karakter kazanmalarına neden  olmuştur.
4-…………………………………………………….Tarihte  bilinen  ilk Türk devletidir.
5-Hun-Çin  mücadelelerinin temel sebebi …………………………………………………………………………hakimiyetidir.
6-Büyük Hun Devleti’nin En güçlü  hükümdarı ………………………………… han dır.
7-Mete han   Çin  üzerine  sayısız  seferler  yapmış , bu  seferlerden  korunmak  isteyen  Çinliler ………………. ……………………    inşa  etmişlerdir.
8-Çinlileri vergiye bağlayan  Mete han  Çin’e yerleşmemiş Çini, Çin den yönetmemiştir. Kalabalık  Çinliler  içerisinde Türklerin ……………………………………. kaybedeceklerini ( asimile olmak ) düşünmüştür.
9-Mete han  Orta Asya’daki tüm Türk  boylarını  ilk kez bir bayrak  altında  toplayarak ………………………………..sağlamıştır.
10-Mete han Türk tarihinin ilk ……………………………. ve ………………………….. ordusunu kurmuştur.
11-Mete han  orduyu  ………………. Sistem olarak  bilinen  on , yüz , bin ve on binlik bölümlere ayırmıştır.
12-…………………………. destanı ve Pazırık kurganından (mezar) çıkan  Pazırık Halısı Hun Türklerine aittir.
13-MÖ.48 de Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılmışlardır. Güney Hunları, Çin hakimiyetine girmiş Kuzey  hunları ise batıya doğru göç ederek …………………………………….. göçünü başlatmışlar.

14-    KAVİMLER  GÖÇÜ (375) SONUÇLARI:
………………. çağ kapanmış , ……………. çağ başlamıştır. - ………………………. imparatorluğu doğu ve batı olarak ikiye ayrılmıştır.- 476 da ………………… Roma yıkılmıştır. -Avrupalı kavimler ile barbar kavimler karışmış böylece  Avrupa nın …………………….. yapısı değişmiş günümüz Avrupalı toplumların temelleri atılmıştır.Avrupa da siyasi yapısı değişmiş …………………………………….. ) yönetimi ortaya çıkmıştır.Hıristiyanlık dini Avrupa nın tamamına yayılmış kilisenin kontrolündeki ………………………………. ortaya çıkmıştır.Doğu Avrupa da ……………………………………………… devleti kurulmuştur.
15-Avrupa Hun Devletinin En güçlü hükümdarı ……………………. han dır. (tanrının kırbacı)
16-…………………………………………..Türk  adıyla kurulan ilk Türk devletidir.
17 -I. Göktürk  Devletin  en  parlak dönemi ………………………………. Kağan dönemidir.
18-………………………….. ve  ………………………………… destanları Göktürklere  aittir.
19-Göktürk Devleti Orta Asya da ……………………………………………….. sınırlara ulaşan Türk devletidir.
20- II. Göktürk Devletinin   en  güçlü dönemi ………….. Kağan ,kardeşi  …………………………  ve Vezir …………………dönemidir.
21-…………………………….. Türklerden  kalma ilk Türkçe yazılı belge niteliği taşımaktadır.
22-Bilge Kağan yazıtları da ‘’ Aç halkımı doyurdum çıplak halkımı giydirdim ‘’ cümlesi   Göktürklerde ………………………………………………………………………… anlayışının  var olduğunun  göstergesidir.
23-……………………………………………Çinlilerden  etkilenerek  Manihizim ve Budizm dinlerini benimsemişlerdir.
24-Uygurlar ………………………………………………………………… geçen  ilk Türk devletidir.
25-…………………………………..İslamiyet i  benimseyen  ilk Türk  toplumudur.
26-…………………………………. Hz. Osman ın Arap - İslam  ordularını yenilgiye  uğratarak Orta Asya da İslam dininin yayılmasını bir müddet engellemişlerdir.
   
27-……………………………………………………………… Madeni parayı Kullanan ilk Türk devletidir.
28-………………………………………………………..Emevi Arap-İslam orduları  ile mücadele  ederek  Orta  Asya nın Araplaşmasını  önlemişlerdir.
29-Türk tarihinde …………………………………………………… İstanbul’u kuşatan ilk Türk devletidir.
30-………………………………..ve ……………………………… Malazgirt savaşında  Selçuklu  saflarına  geçerek  savaşın  Büyük Selçuklular  tarafından kazanılmasında  etkili  olmuşlardır.
31-…………………………………………………..Türklerin en  kalabalık  boyudur.
32-…………………………………………………………….. hikayeleri  Oğuzlara  aittir.
33-……………………………………………….Müslüman tüccarların  etkisi ile  İslamiyet i  Avrupa da benimseyen  ilk Türk devletidir.
34-Hükümdara ülkeyi yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılmaktadır. Bu anlayışa ……………………………….İnancı denir.
35- Ülke  sınırları  doğu , batı  yönünde geniş  alanlara  yayıldığı için ülke  ……………… devlet Teşkilatına  göre yönetilmiştir. Ülkenin doğusunu Kağan , batısını ise …………………. sıfatındaki kardeş veya oğul  yönetmiştir.

35-Ülke yönetiminde hükümdara yardımcı olmak amacıyla …………........... adı verilen bir meclis bulunur.Bu mecliste bütün boy beyleri temsil edildiği için ……………………………. özellik gösterir.

36-……………………………. Türk tarihinde bozkırın kuyumcusu olarak bilinen Türk devletidir.
37-Hükümdar  ülkeyi  ………………………………….. ye göre  yönetir.  Hükümdar dahi olsa ……………………………  uymak zorundadır.
38………………………………………………ilk Türk devletlerinde hükümete verilen isimdir.
39-……………………………………………………..ilk Türk devletinde hükümet başkanına denir.
40-………………………………….. ilk Türk devletlerinde hükümet üyesine denir.
Tarih kategorisinde

İlgili sorular

1 cevap
14, Ekim, 2018 Tarih kategorisinde mehmett sordu