1474-1525 yılları arasında yaşayan Ali Kuşçu ayın ilk haritasını çıkaran bilim insanıdır . Peki Ali Kuşçu kimdir?

- 1403 yılında Semerkand'da doğmuştur.

- Asıl adı Ali bin Muhammed'dir.

- Astronomluk, matematikçilik, dil bilimcilik yapmıştır.

- Babası, Timur İmparatorluğu'nun sultanıydı.

- Bunun yanında ayrıca Uluğ Bey'in kuşçusuydu. Bu nedenle ailesi kuşçu diye ünlendi.

- 16 Aralık 1474 tarihinde İstanbul'da öldü.


Eserleri şunlardır:

→ Risale-i fi'l Hey'e (astronomi ile ilgilidir.)

→ Şerh-i Tici Uluğ Bey (astronomi ile ilgilidir.)

→ Risale fi'l Muhammediye (matematik, cebir ve hesap ile ilgilidir.)

→ Unkud-üz-Zevahir fi Man-ül-Cevahir

→ Et-Tezkire fî Âlâti'r-RuhâniyyeTakiyyuddîn Râsid bu eserden söz eder.

→ El-‘Unkûdu’z-Zevâhir fî Nazmi’l-Cevâhir: (Arapça sarf ilmi konusunda kaleme aldığı bir giriş ve üç bölümden oluşan bir eseridir)
Fen kategorisinde

İlgili sorular

1 cevap
6, Eylül, 2019 Genel Kültür kategorisinde odevvebilim sordu