zati ve subuti sıfatlar arasındaki fark nedir
Din kategorisinde

1 cevap

0 oy

Zati sıfatlar, sadece Allah'a mahsus olan ve insanlarda bulunmayan özelliklerdir. Yüce Allah'ın toplam altı tane zati sıfatı bulunmaktadır.

Subuti sıfatlar, varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sıfatlardır.

Zati sıfatlar şu şekildedir;

 • Vücud sıfatı: Yüce Allah`ın (c.c) var olduğunu ifade eden bir zati sıfattır. Allah vardır ve en büyük varlık O`dur.
  Beka sıfatı: Allah ezeli ve sonsuzdur. Ölmez, doğrulmaz.
 • Kıdem sıfatı: Allah'ın başlangıcı olmaması, en baştan veri olması durumu.
 • Vahdaniyyet sıfatı: Allah'ın tek ve bir olması. Dolayısıyla bu seçeneğimiz hatalıdır.
  Kıyam binefsihi sıfatı: Allah'ın kendi kendine var olması, var olmak için hiçbir varlığa, hiçbir şeye gereksinim duymaması.
 • Muhalefetin li'l-havadis sıfatı: Allah'ın sonradan yaratılanlara benzememesi, eşi ve benzerinin olmaması anlamına gelmektedir.

Subuti sıfatlar ise şu şekildedir;

 • Hayat: Allah’ın diri olmasıdır.
 • İlim: Allah’ın her şeyi ezelde bilmesidir.
 • İrade: Allah’ın yapmak istediği her şeyde özgür ve bağımsız olmasıdır.
 • Kudret: Allah’ın her şeye gücünün yetmesidir.
 • Semi / işitme: Allah her şeyi işitir.
 • Basar / görme: Allah her şeyi görür.
 • Kelam / konuşma: Allah organa, sese ihtiyaç duymaksızın konuşur.
 • Tekvin / yaratma: Allah yoktan yaratır.

İlgili sorular