derinlik volkanizması sonucu oluşan şekiller
Coğrafya kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru cevap

Mağmanın yerkabuğunun içine sokularak yavaş yavaş soğumasına derinlik volkanizması denir. Derinlik volkanizması sonucu Batolit, sill, lakolit, dayk  Kayaçları (şekilleri) oluşmuştur.

Batolit: Magmanın yeryüzüne doğru sokulması ve yer altında soğuması ile oluşur.

Sill: Tabakalar arasına yatay olarak sokulup katılaşmış püskürük kayaçlardır. Bu şekiller, dış kuvvetlerin üstteki tabakaları aşındırması sonucu ortaya çıkar.

Lakolit: Yeryüzüne yaklaşan magmanın tortul tabakaları dışa doğru bükmesiyle oluşur.

Dayk (Duvar): Kayalarda bulunan çatlaklara dik bir şekilde sokulan, üzerindeki örtü aşındıktan sonra duvar görünümü alan derinlik volkanizması.

İlgili sorular

1 cevap