REKLAM

Sübhaneke duası hangi konudan söz etmiştir? Belirtiniz.
Din kategorisinde

1 cevap

0 oy

Subhanekede, Allahı tesbih edilemesinden, Allaha hamd edilmesinden, şanının yüceliğinden ve Allahtan başka hiç bir ilah olmadığından söz edilir. Subhanekeyi namaza başlarken okumak sünnettir.

Sübhaneke duasının anlamı: Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan uzaksın. Sana hamt ederiz. Senin ismini yüceltiriz. Senin şanın her şeyden üstündür. (Senin övgün yücedir.) Senden başka ilah yoktur.

Sübhaneke okunuşu Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük.

Sübhaneke anlamı Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur. Sübhâneke, cenaze namazında parantez içindeki "Ve celle senâük" cümlesi ile beraber okunur.

İlgili sorular

1 cevap