REKLAM

Türk sözcüğünün anlamı ve kökeni konusunda neler biliyorsunuz?
Tarih kategorisinde

1 cevap

0 oy

Türk dili ve Türk tarihi üzerine araştırma yapan bilim insanlarının elde ettikleri bilgilere göre Türk adı ilk olarak Çin kaynaklarında geçmiştir. Altay Dağlarını miğfere benzeten Çinliler, bu dağların eteklerinde oturan ve demircilikle uğraşan kavme de miğfer anlamına gelen “Türk” adını vermişlerdir. Türk sözcüğü, VIII. yüzyılda dikilen Orhun Kitabelerindeki “Türk budun”, “Türk kağan”, “Türk töresi”, “Türk adı” gibi ifadelerde bir millet adı olarak kullanılmıştır.

Uygurlar zamanına ait belgelerde Türk; güç, kuvvet ve olgunluk anlamlarına gelmektedir. Uygurlar olgunlaşmış gençleri “Türk yiğit” veya “Türk kızlar” gibi ifadelerle anlatmışlardır. Kaşgarlı Mahmut da Divanü Lügati’t-Türk adlı eserinde “Türk” sözünün olgunluk çağı anlamına geldiğini belirtmiştir.

Türklerin yaşadığı yer anlamına gelen Türkiye ismine ise ilk olarak VI. yüzyıla ait Bizans kaynaklarında rastlanmıştır. Bu yüzyılda Türkiye adı Orta Asya için kullanılmıştır. IX ve X. yüzyıllarda Volga Nehri’nden Orta Avrupa’ya kadar uzanan topraklara Türkiye denilmiştir. Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesinden sonra da Türkiye adı bu topraklar için kullanılmıştır.