Türkler bugüne kadar hangi alfabeleri kullanmışlardır ? konulu ev ödevinin cevabı aşağıda yer almaktadır.
Tarih kategorisinde

1 cevap

0 oy
Göktürk Alfabesi
Uygur Alfabesi
Kiril Alfabesi
Arap Alfabesi
Latin Alfabesi