Tarih kategorisinde tarafından
Türkler bugüne kadar hangi alfabeleri kullanmışlardır ? konulu ev ödevinin cevabı aşağıda yer almaktadır.

1 cevap

tarafından
Göktürk Alfabesi
Uygur Alfabesi
Kiril Alfabesi
Arap Alfabesi
Latin Alfabesi
...