1. ünite bilgilerinize göre NaCI, CaO, KOH, NaOH, Ca(OH)2, NaHCO3 ve CaCO3 iyonik bileşiklerinin yaygın adlandırmalarını yazınız.
Kimya kategorisinde

1 cevap

0 oy

NaCI Yemek tuzu 

CaO Sönmemiş kireç 

KOH Potas kostik 

NaOH Sudkostik (kostik) 

Ca(OH)2 Sönmüş kireç 

NaHCO3 Yemek sodası

CaCO3 Kireç taşı 

İlgili sorular

1 cevap