Türk edebiyatında sözlü ve yazılı kültüre örnek olacak eserler?
Edebiyat kategorisinde

1 cevap

0 oy

Türk edebiyatında Sözlü Kültür Eserleri: Sav, Sagu, Ağıt, Masal, Ninni, Türkü, Şarkı, Gazel, Koşma, Koşuk…

Türk edebiyatında Yazılı Kültür Eserleri; Orhun Yazıtları (Köktürk Yazıtları), Divanü Lügatit't Türk, Kutadgu Bilig, Divan-ı Hikmet, Dede Korkut Hikayeleri, Yunus Emre Divanı, Nutuk Şiirler Romanlar.

İlgili sorular