Kimya kategorisinde misafir

1 cevap

0 oy
Doğru cevap

İzotop, izoton, izobar ve izoelektronik kavramlarını araştırınız;

izotop; Çekirdeklerindeki proton sayıları eşit olan ancak farklı sayıda nötron içeren atomlar İzotop atomlardır.
İzotop atomların atom numaraları aynı, kütle numaraları farklıdır. Bu nedenle İzotop atomlar aynı elementin farklı nötron taşıyan atomlarıdır.
İzotop atomların kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır.
Aynı elementin çok sayıda izotopu olabilmektedir.

izoton; Çekirdeklerindeki nötron sayıları eşit olan ancak farklı sayıda proton içeren atomlar izoton atomlardır.
İzoton atomlar farklı elementlerin eşit nötron içeren atomlarıdır.
İzoton atomların hem kimyasal hem de fiziksel özellikleri farklıdır.

izobar; Çekirdeklerindeki hem proton sayıları hem de nötron sayıları farklı olan ancak proton ve nötron sayıları toplamları eşit olan atomlar izobar atomlardır.
İzobar atomların kütle numaraları aynı, atom numaraları farklı olan atomlardır.
İzobar atomların hem kimyasal hem de fiziksel özellikleri farklıdır.

izoelektronik; Çekirdeklerindeki proton sayıları farklı olan ancak elektron sayıları aynı olan tanecikler İzoelektronik taneciklerdir.
İzoelektronik taneciklerde elektron sayılarının eşit olması yeterli değildir. Elektron dizilimleri farklı olmalıdır.
Atom ve iyonları izoelektroniktir. Her bir taneciğin 10 ar tane elektronu vardır ve elektron dizilimleri aynıdır.
İzoelektronik taneciklerden birisi nötr bir atom ise diğerleri kesinlikle iyondur.
İzoelektronik taneciklerin hem kimyasal hem de fiziksel özellikleri farklıdır.

İzoelektronik atom nedir

İlgili sorular

1 cevap