Mustafa Kemal Atatürk, Kemal ismini Selanik Askeri Rüştiyesinde matematik öğretmeninden almıştır.

Tarih kategorisinde

İlgili sorular